Kompetenceudvikling og trivsel som betaling for effektivitet?

Af Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune At skulle betale for sin uddannelse og sin trivsel er undervejs i Høje-Taastrup kommune på ældreområdet, hvor et forslag om dette er til politisk behandling for øjeblikket: http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-og-politiske-udvalg/66/1675.aspx?agendaid=1671#section6 Med forslaget er det meningen, at indføre en såkaldt incitamentsmodel, der er baseret på…

De medicinske afdelinger på Glostrup Hospital er stadig i spil

Der er nu kommet svar fra Regionsrådsformanden omkring situationen for det medicinske sengeafsnit på Glostrup Hospital. Heraf fremgår det bl.a., at den nye ledelse på Hvidovre Hospital vurderer mulighederne for en fysisk sammenlægning af de medicinske sengepladser og flytning til Amager (og Hvidovre). Der vil nu komme et møde med borgmestrene om sagen – og…

Forslag om Sundhedsråd positivt modtaget!

Socialdemokraterne foreslog i forbindelse med ugens møde i Ældre – og Sundhedsudvalget, at der skulle tages initiativ til oprettelse af et Sundhedsråd i Høje-Taastrup Kommune. Udfordringerne omkring sygdom, forebyggelse og fremme af sundhed er meget store blandt alle borgere i kommunen, fremhæver Svend-Erik Hermansen, der stillede forslaget. Der vil nu blive fremlagt en sag fra…

Bekymring for Glostrup Hospital

– AF MOGENS LYKKETOFT Socialdemokratisk folketingskandidat i Taastrup-kredsen (S) KOMMUNEN BØR UDTRYKKE SIG KLART: Der er stor lokal bekymring over risikoen for lukning det medicinske sengeafsnit fra Glostrup Hospital. Det er et høringssvar fra direktionen for Hvidovre Hospital til Region Hovedstadens kommende Hospitals – og Psykiatriplan 2020, der har næret bekymringen. Meget beklageligt har flertallet…

Socialdemokraterne er imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital nu og i fremtiden!

Indlæg på byrådsmødet 28.april 2015 til sag 9 Socialdemokraterne finder det helt nødvendigt, at Høje-Taastrup Kommune udtrykker sig helt klart i denne sag om et høringssvar til Hospitals – og Psykiatriplan 2020, som omhandler den fremtidige hospitalsservice i Hovedstadsområdet uanset om det drejer sig om sygdomsområder eller om fysiske placeringer af sygehusene i fremtiden. Udvalgsbehandlingen…

Fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital er ikke besluttet endnu – i stedet er der nu spørgsmål ved grundlaget for forslaget!

Der er nu sået tvivl om det politiske beslutningsgrundlag i sagen om forslaget fra direktionen på Hvidovre Hospital om flytning af de medicinske senge fra Glostrup Hospital. Derfor har regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaard nu taget initiativr til at få sagen på den politiske dagsorden: Fra: Maja Holt Højgaard Sendt: 19. april 2015 21:56 Til: ‘rr-sporgsmal@regionh.dk’…